Pomohli jsme

oficiální stránky turnaje

Pomáhali jsme s Nadačním fondem KOMETA

Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2015 s cílem podporovat rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále jen PAS, autismus). Hlavním důvodem pro výběr této cílové skupiny je zvýšení povědomí o problematice autismu, pomoc při výchově a vzdělávání dětí a jejich začleňování do společnosti. Věnujeme se dětem s PAS do 18 let věku na území Jihomoravského kraje. Rodinám poskytujeme mnoho služeb, které stále rozšiřujeme a snažíme se reagovat na jejich potřeby. Aktuálně máme v databázi sto padesát rodin, kterým nabízíme odborné sociální a speciálně pedagogické poradenství, asistentství, výrobu či zapůjčení didaktických pomůcek a literatury. Pro děti organizujeme volnočasové aktivity, terapie, společenské, kulturní, sportovní či pobytové akce a můžou také navštívit naši hernu. Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a setkávání. Naším cílem je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí. Mimo výše zmíněné činnosti a služby, které dětem a rodinám nabízíme, se snažíme také o zvýšení povědomí o problematice autismu a osvětu v této oblasti. Zapojujeme se do různých projektů a prezentujeme naši činnost na rozličných akcích.

Jakožto dobrovolná nevládní a nezisková organizace, je naše činnost závislá na příspěvcích dárců, finance získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky či prodeje nadačních předmětů. Veškeré získané finance slouží k naplnění výše zmíněných cílů.

Více informací o naší organizaci naleznete na www.nadacnifondkometa.cz nebo na Facebooku: Nadační fond Kometa.

Pomáhali jsme s nadačním fondem MODRÝ HROCH

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.

Modrý hroch pomáhánejen konkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit.

Jedním z cílů fondu je materiální pomoc v podobě nových nadstandardních přístrojů, vybavení pro volný čas na dětských odděleních, ale také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi.

„Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a toho, aby lékaře děti navštívily…bez finančních příspěvků by jistě péče o zraněné dítě byla stejně účinná i kvalitní, ale s přispěním Nadačního fondu Modrý hroch se dítěti stůně řekněme pohodlněji a pomáhá dětem i po jejich odchodu z nemocnice…“ prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D.
Přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

Prioritním cílem fondu je v posledních letech především podpora konkrétních dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Sám jsem byl již několikrát zraněn, takže si uvědomuju, že být zdravý je to úplně nejdůležitější a že je to přednější než úspěchy ve sportu. Proto jsem rád, že toto své přesvědčení můžu vyjádřit právě prostřednictvím spolupráce s Modrým hrochem.“ Ondřej Bank, patron nadace, bývalý reprezentant České republiky v alpském lyžování

Modrý hroch dlouhodobě spolupracuje například s Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních, které se zaměřuje na lyžování těžce tělesně postižených dětí i dospělých. Fond nechal vyrobit již několik speciálně konstruovaných lyží Biski, které umožňují společné lyžování rodičů a dětí po těžkých úrazech.

Svou pomoc rozšířil Modrý fond postupně do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

V roce 2015 byla například založena ostravská buňka dobrovolnic, které pořádají pravidelná výtvarná odpoledne ve FN Ostrava a různé charitativní akce na podporu nadačního fondu.

Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost.

Modrý hroch pomohl od svého vzniku již desítkám dětí po těžkých úrazech a podpořil dětská chirurgická oddělení FN Brno, ale i dalších nemocnic v České republice (Nemocnici Benešov, FN Olomouc, Nemocnicie Hořovice, Nemocnice Hranice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Třebíč atd.).

Velké díky patří především všem dárcům a partnerům, ale také dobrovolníkům, bez jejichž podpory a pomoci by Modrý hroch nemohl své cíle uskutečňovat.

Ročně na úrazy zemře až 200 dětí!